Företagstjänster

Inköp, montering och installation av inredning till kontoret. Allt från vaktmästarjobb till kontorsarbete.
Timdebitering: SEK 500:- exkl moms.

Exempel på arbeten

  • Inköp av möbler och andra inventarier
  • Montering av möbler och inredning
  • Enklare sömnadsarbeten typ gardiner
  • Skräddarsydda väggdekorationer i form av tavlor, bilder, väggtryck etc.
  • Inköp av växter samt underhåll
  • Hämta och lämna post
  • Installation av IT arbetsplatser
  • Kontorsarbete med Microsoft Office
  • Transport av mindre gods

Coaching av chefer

Efter att ha varit chef med personalansvar samt arbetat i ledningsgrupper och styrelser, både inom företag och ideella organisationer, tar jag även uppdrag som Coach för chefer.

Timdebitering för chefscoaching enl separat offert.